• Всяка вечер от понеделник до петък Поздравителен концерт, ако желаете да поздравите любим за вас човек, приятел или колега изпратете смс на 1853 (2.40 лв. с ДДС ) за всички мобилни оператори с текст в началото на съобщението devin на латиница. Пример: Devin Ivan pozdravqva Iliana po sluchai rojdenniq i den. За реклама или съобщение в рубриката Радиопазар в ефира на Радио Девин 103,6 FM на телефон 03041/2787, моб. 0879 319108 или в офиса на радиото в гр. Девин ул. Ал. Костов 10 ет.2
  • Всяка вечер от понеделник до петък Поздравителен концерт, ако желаете да поздравите любим за вас човек, приятел или колега изпратете смс на 1853 (2.40 лв. с ДДС ) за всички мобилни оператори с текст в началото на съобщението devin на латиница. Пример: Devin Ivan pozdravqva Iliana po sluchai rojdenniq i den. За реклама или съобщение в рубриката Радиопазар в ефира на Радио Девин 103,6 FM на телефон 03041/2787, моб. 0879 319108 или в офиса на радиото в гр. Девин ул. Ал. Костов 10 ет.2/li>
photo: radio devin

МИРГ "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" проведе информационна среща

Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" проведе информационна среща между екипа на МИРГ и заинтересовани лица

На 26.03.2015 г. в  офиса на МИРГ, намиращ се в сградата на „Ловно-рибарско дружество“ гр. Девин беше представена дейността на Рибарската група и изпълнението на Местна стратегия за развитие за Програмен период 2011 – 2015 г. На срещата присъстваха представители на Общински съвет - Девин, неправителствени организации и граждани.

Идеята на срещата е да се информира за дейността на МИРГ, която включва в себе си територията на три общини - Девин, Борино и Доспат, каза управителя Неби Кехая. Като цяло това сдружение - организация е едно публично - частно партньорство, в което членуват 12 члена, 11 от тях са юридически и само едно физическо лице. Организацията е създадена през 2010 година, като през 2011-та е одобрена за такава и е получено финансиране за Местна стратегия за развитие на рибарската област, допълни още Кехая. Екипът отчете пред присъстващите, че към днешна дата 90 % от бюджета на стратегията  е договорен и  50% е реализиран и изплатен окончателно. Идеята на тази рибарска група е да се канят и да участват заинтересовани страни, хора които имат интерес за развитието на територията, споделиха от МИРГ и отчетоха, че Община Девин е най - активният бенефициент и има най- много проекти  - девет реализирани на територията на общината. Самата организация има интернет страница, на която всеки може да се запознае с дейността на организацията, допълни организатора на срещата.

Неби Кехая запозна обстойно присъстващите с проектите, които са изпълнени и предстоят да се изпълнят в община Девин. Той обобщи, че община Девин има изпълнени 5 проекта и 4 предстоят да се изпълнят през тази година. Има и частни проекти и на НПО-та. За общината безвъзмездната помощ по сключени договори е над 2 мил. лв. Публичните проекти, проектите на НПО- та и на общината се финансират на 100%, като максималният размер е 400 хил. лв. Тези, които са от частни бенефициенти или фирми получават 60% безвъзмездна помощ, като 40% е частното финансиране, отчетоха от МИРГ.

Отварят се периодично покани за прием, като до момента те са 8 на брой, поканите са отворени за период от два месеца и всеки, който желае може да  кандидатства. Към момента е изчерпен определеният бюджет и не се очаква скоро нова  покана. Подготвяме се и се надяваме до края на годината да кандидатстваме отново за новият програмен период 2016 -2020, допълни управителя на Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" .

Общия размер на бюджета на Местна стратегия за развитие за Програмен период 2011 – 2015 г е  в размер на 7 мил. и 31 хил. лв.  Очаква се за новия програмен период бюджетът от около 5 мил. лв.

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

с. Триград - частен проект
Кът за отдих и наблюдение в град Девин
Кът за риболов и наблюдение - при скален феномен Слона
Алеи на туриста І и ІІ етап - продължава да се изпълнява
Популяризиране възможностите за туризъм - организиране на фестивал

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Реконструкция и рехабилитация на част от водопровод за термални води  „Бедански бани”
 Туристическа пътека  вековни дървета  - м. Храстево
Обособяване на част от къща в Гурме клуб – рибен ресторант
Развитие на атрактивна дестинация за риболовен туризъм на улов на пъстърва в района на с. Триград.
Обновяване на градски парк „Острова”
Туристически атракции старинни мостове над р. Триградска - м. Гащна
Екологично възпитание в действие – проект насочен към детските градини в общината

История на създаване на Местна инициативна рибарска група

През 2010 г. бе инициирано публично-частно партньорство сред представители на публичния, бизнес и граждански сектори от трите общини, което да развие капацитет и да бъде водещо в подготовка на територията за участие по ОПРСР. След успешно преминаване през процес на информиране относно възможностите по програмата и консултиране сред всички заинтересовани страни за приоритетите и стратегическите цели за конкурентноспособно развитие, територията на трите общини бе одобрена за участие в програмата като Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“, представлявана от публично-частното партньорство – Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“.

•    Статут

МИРГ е доброволна, нестопанска организация, регистрирана на 06.12. 2010 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, отговаряща на изискванията за финансова подкрепа в рамките на Европейския фонд по рибарство (ЕФР) и ОПРСР.

•    Мисия на МИРГ

Мисията на МИРГ „Високи Западни Родопи“ е да работи за мобилизиране на външни ресурси и ефективно управление на наличните териториални ресурси за устойчиво развитие на рибарската област. Конкретен инструмент за териториално развитие, който се управлява от МИРГ, е Местна стратегия за развитие 2011 – 2015.


Предстоящи събития