• Всяка вечер от понеделник до петък Поздравителен концерт, ако желаете да поздравите любим за вас човек, приятел или колега изпратете смс на 1853 (2.40 лв. с ДДС ) за всички мобилни оператори с текст в началото на съобщението devin на латиница. Пример: Devin Ivan pozdravqva Iliana po sluchai rojdenniq i den. За реклама или съобщение в рубриката Радиопазар в ефира на Радио Девин 103,6 FM на телефон 03041/2787, моб. 0879 319108 или в офиса на радиото в гр. Девин ул. Ал. Костов 10 ет.2
  • Всяка вечер от понеделник до петък Поздравителен концерт, ако желаете да поздравите любим за вас човек, приятел или колега изпратете смс на 1853 (2.40 лв. с ДДС ) за всички мобилни оператори с текст в началото на съобщението devin на латиница. Пример: Devin Ivan pozdravqva Iliana po sluchai rojdenniq i den. За реклама или съобщение в рубриката Радиопазар в ефира на Радио Девин 103,6 FM на телефон 03041/2787, моб. 0879 319108 или в офиса на радиото в гр. Девин ул. Ал. Костов 10 ет.2/li>
photo: интернет

Целевата помощ за отопление се увеличава на 72,20 лева месечно

Целевата помощ за отопление се увеличава от 65,72 лева на 72,20 лева месечно и става 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март.
Това е предвидено в проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика, съобщава Нова телевизия.
Във връзка с новите цени на електроенергията от 1 октомври 2014 година целевата помощ за отопление се повишава с 9,86%. Целта е да се подпомогнат най-уязвимите социални групи, които са включени в програмата за целево енергийно подпомагане.
За увеличението на целевата помощ за отопление ще са необходими допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 3 788 100 лв. Разликата между досегашния и новия размер на помощта ще се изплати през декември 2014 г. от Агенцията за социално подпомагане(АСП).
По данни на АСП към 10 октомври подадените молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление са 261 638. Издадени са 204 377 заповеди за отпускане на помощта. Към 30.09.2014 г. за целеви помощи за отопление са изплатени 18 251 594 лв. за 139 662 лица и семейства.
Към 2 октомври в общините Девин, Борино и Доспат подадените молби-декларации са 2081. Издадени са 1597 заповеди за отпускане на помощта- Девин 1149, за община Борино 206 и за Доспат 242. Към отчетения период са издадени  общо 233 отказа, а санкционира има само две лица.
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Изплащането се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. До 31 януари 2015 г. ще се преведат парите за месеците януари, февруари и март.
Крайният срок за подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане“ е 31 октомври 2014 г.


Предстоящи събития