• Всяка вечер от понеделник до петък Поздравителен концерт, ако желаете да поздравите любим за вас човек, приятел или колега изпратете смс на 1853 (2.40 лв. с ДДС ) за всички мобилни оператори с текст в началото на съобщението devin на латиница. Пример: Devin Ivan pozdravqva Iliana po sluchai rojdenniq i den. За реклама или съобщение в рубриката Радиопазар в ефира на Радио Девин 103,6 FM на телефон 03041/2787, моб. 0879 319108 или в офиса на радиото в гр. Девин ул. Ал. Костов 10 ет.2
  • Всяка вечер от понеделник до петък Поздравителен концерт, ако желаете да поздравите любим за вас човек, приятел или колега изпратете смс на 1853 (2.40 лв. с ДДС ) за всички мобилни оператори с текст в началото на съобщението devin на латиница. Пример: Devin Ivan pozdravqva Iliana po sluchai rojdenniq i den. За реклама или съобщение в рубриката Радиопазар в ефира на Радио Девин 103,6 FM на телефон 03041/2787, моб. 0879 319108 или в офиса на радиото в гр. Девин ул. Ал. Костов 10 ет.2/li>
photo: интернет

община Девин отново ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”

От 01.10.2014 г. до 31.12.2014 год. община Девин отново ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”.
Лицата, които желаят да ползват социалната  услуга трябва да подадат Заявление-декларация /по образец/ до Кмета Община Девин, Заявление-декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.
Деца, за които е невъзможно да бъде подадено заявление-декларация от законен представител, ползват услугата по реда на чл.20, ал.4, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
26.09.2014 год. е крайният срок, в рамките на който лицата следва да подадат в Деловодството на общината Заявление-декларация, придружено със следните документи: медицински (от ТЕЛК или ЛКК); справка за размера на пенсията/дохода; документ за това, че лицето е безработен/учащ се.                  


Предстоящи събития