• Всяка вечер от понеделник до петък Поздравителен концерт, ако желаете да поздравите любим за вас човек, приятел или колега изпратете смс на 1853 (2.40 лв. с ДДС ) за всички мобилни оператори с текст в началото на съобщението devin на латиница. Пример: Devin Ivan pozdravqva Iliana po sluchai rojdenniq i den. За реклама или съобщение в рубриката Радиопазар в ефира на Радио Девин 103,6 FM на телефон 03041/2787, моб. 0879 319108 или в офиса на радиото в гр. Девин ул. Ал. Костов 10 ет.2
  • Всяка вечер от понеделник до петък Поздравителен концерт, ако желаете да поздравите любим за вас човек, приятел или колега изпратете смс на 1853 (2.40 лв. с ДДС ) за всички мобилни оператори с текст в началото на съобщението devin на латиница. Пример: Devin Ivan pozdravqva Iliana po sluchai rojdenniq i den. За реклама или съобщение в рубриката Радиопазар в ефира на Радио Девин 103,6 FM на телефон 03041/2787, моб. 0879 319108 или в офиса на радиото в гр. Девин ул. Ал. Костов 10 ет.2/li>
photo: radiodevin

Община Девинстартира услугата „Здравна консултация за деца”

Община Девин уведомява, че от 06.08.2014г. стартира услугата „Здравна консултация за деца” по Проект „Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на Община Девин”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване.
Проектът за социално включване цели:
o    Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с  увреждания на възраст до 7 години;
o    Повишено общо благосъстояние на децата;
o    Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.
o    Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата на община Девин чрез инвестиции в ранното детско развитие.

Услугата  „Здравна консултация за деца” (от 0 до 3 год. и от 3 до 7 год.) цели:
•    редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата;
•    превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;
•    достъпнoст за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават;
•    осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.
Услугата ще се предоставя за периода от 06.08.2014г. до 30.09.2014г.

Основните  групи родители (на деца от 0 до 7 г.) , които могат да се възползват от тази услуга са:
- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
- Родители, получаващи социални помощи;
- Безработни родители;
- Родители на 3 и повече деца;
- Самотни родители;
- Бъдещи родители от уязвими групи;
- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
- Родители без или с ниско образование;
- Родители, живеещи в лоши жилищни условия;
- Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си;
- Родители на деца с увреждания;
- Родители на деца със здравословни проблеми;
- Здравно неосигурени родители;
- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).

Екипът от консултанти, който е избран да осъществява дейностите по услугата, се състои от: Лекар – Педиатър; Стоматолог; Медицинска сестра и Медиатор, които са избрани след проведена тръжна процедура и одобрение от Министерство на труда и социалната политика.
Здравният кабинет се намира в гр. Девин, на ул. „Гордю Войвода” №49. (Детска градина – кв.Саята), ет.1, централен вход – вдясно от стълбището. При необходимост от този вид услуга, дейностите ще се изпълняват чрез мобилни посещенияи в населени места от община Девин.
Всички, които желаят да се възползват от този вид услуга и попадат в поне  една от  целеви групи посочени горе, следва да подадат Заявление–декларация, което могат да попълнят в Общинска администрация - Девин, ет.2, стая №8 или стая №10, всеки делничен ден от 08.00ч. до 17.00ч.

От Общинска администрация Девин.Предстоящи събития